Privacybeleid

Datum laatste wijziging privacy statement: dinsdag 15 september 2020

De Parel Dienstverlening
Contactgegevens:
Paul Kuijer
Telefoon +31 6 41 21 91 50

KvK-nummer:

De Parel Dienstverlening vindt het belangrijk om jouw persoonlijke gegevens en privacy te beschermen. In dit privacy statement lees je welke gegevens we verzamelen en hoe deze gegevens bewaard en gebruikt worden. Dit privacystatement is van toepassing op www.depareldienstverlening.nl (de website) en de diensten die wij aanbieden.

Persoonsgegevens
Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende manieren binnen krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een formulier op de website in vult of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jou toestemming vragen via deze privacy policy.
Bovendien zijn je gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je er voor kiest om je gegevens niet te delen kunnen wij je niet altijd van dienst zijn omdat er dan geen goede overeenkomst opgesteld kan worden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@depareldienstverlening.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van de website www.depareldienstverlening.nl en/of onze diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je woon- of vestigingsadres

Deze gegevens worden gebruikt om je aan huis of aan bedrijf te helpen, producten te bezorgen of om een factuur te sturen.

Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder in dit privacy statement omschreven. Je gegevens blijven bewaard zolang je klant bij ons bent, omdat we zonder die gegevens onze diensten niet kunnen leveren. Als je geen klant meer bij ons bent zullen je gegevens bewaard zolang dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Als dat niet (meer) nodig is worden jouw gegevens verwijderd.

Wij beschouwen je niet meer als klant als je ons aangeeft dat je geen klant meer bij ons wil zijn of als er 2 jaar geen contact meer is geweest tussen u en De Parel Dienstverlening.

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben er niet bij. Wij doen dit met behulp van de volgende maatregelen:

– Encryptie (versleuteling) van de verbinding tussen jou en onze website
– Beveiliging van andere netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
– De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

 • Verwerkers
  De enige geautoriseerde verwerker van de persoonsgegevens is De Parel Dienstverlening zelf. Zij draagt er zorg voor dat dit volgens de relevante wetgeving gebeurt met de juiste beveiliging.
 • Doorgifte
  Je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere instanties.
  Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen dan die hierboven genoemd zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Parel Dienstverlening neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Links
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de website naar je browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer waarmee onze website het apparaat later weer herkend.

We kunnen cookies gebruiken om (je ervaring op) onze website te verbeteren.
Cookies zorgen er daarnaast onder andere voor dat:

 • de website sneller is
 • de website veiliger is
 • wij fouten op de website kunnen opsporen

De Parel Dienstverlening gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Maar let wel op: het kan zijn dat onze website mogelijk minder goed werkt zonder cookies.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen onze privacy policy van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer we wijzigingen in deze privacy policy aanbrengen voegen we bovenaan een nieuwe datum toe. Daarom raden we je aan om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Daarom heb je de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens. Wij zijn verplicht om daar op in te gaan.
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In het geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst.
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Bijvoorbeeld om deze zelf door te geven aan een andere partij.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen gegevens van jou meer verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Zoals hierboven vermeld heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@depareldienstverlening.nl.

Wil je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens helemaal bovenaan.